Bc. Zdeněk Pekárek

předseda a PR manager klubu

 

  • fakturační adresa ... Ječná 1226 / 28, 621 00 Brno
  • korenspondenční adresa ... Ječná 1226 / 28, 621 00 Brno
  • telefon ... +420 605 574 584
  • email ... zdenek_pekarek@email.cz
  • facebook ... facebook.com/zdenek.pekarek
  • MV ČR č.j. ... VS/1-1/66004/06-R
  • IČO klubu: 27049884
  • IČ klubu přidělené SF ČR: 6228922
  • Bankovní spojení klubu: 2059060349 / 0800
  • Bankovní spojení pro hráče: 133388539 / 0300